Telefon: 0732-30 57 40
E-post: info@elektrov.se

Projektering

Elektroverkstaden erbjuder konsultation med projektering inom följande områden:

  • Elinstallationer
  • Mjölkstall
  • Svinstall
  • Ventilation
  • Utgödsling
  • Foderhantering
  • Stallinredning
  • Komplett ladugård

Vi är återförsäljare för GEA Farm Technologies.