Telefon: 0732-30 57 40
E-post: info@elektrov.se

Augusti 2020
Förebyggande service hos Oskarshamns Energi.

Oskarshamns Energi ser till så de boende i Oskarshamn har värme och el i sina kunders fastigheter

Under sensommaren gjorde Elektroverkstaden förebyggande underhåll på samtliga frekvensomriktare i den yttre bränsle hanteringen på deras pannanläggning.
Där vi bland annat rensade och kontrollerade fel loggar, bytte kylfläktar, dokumenterade parameterlistor samt rengjorde omriktarna vid behov.

Allt för att säkerställa att de boende i Oskarshamn även fortsättningsvis kan få värme och el levererat 24/7.

Vi tackar Oskarshamns Energi för förtroendet.