Telefon: 0732-30 57 40
E-post: info@elektrov.se

Oktober 2020

På grund av bristande underhåll och avsaknaden av flera mm kol så var motorn illa däran.

Elektroverkstaden reparerade motorn genom att återställa kollektorn i dess ursprungs skick,
byta lager, kol samt innan provkörning slipa in kolen i två omgångar.

Det sista nämnda bör alltid göras så att kolen får en konkav utformning innan belastning av motorn.
Efter inslipning provkördes motorn  på verkstad och återmonterades ute hos kund.

Med ett förebyggande underhåll på motorn hade problem som dessa kunnat undvikas.