Telefon: 0732-30 57 40
E-post: info@elektrov.se

Uppdrag: Att uppgradera och bygga om värmning och omrörning till en befintlig cistern.
Elektroverkstaden uppgraderar värmning av cistern med ny automatik, ny elpanna och ny renoverade pumpar / omrörare.
Efter utfört arbete så driftsattes anläggningen tillsammans med Pronecta och slutkund.

Vi tackar för förtroendet!