Telefon: 0732-30 57 40
E-post: info@elektrov.se

Uppdrag: 
Byte och uppgradering av automatik i samband med nya transportbanor.

När över 400 meter transportbanor skulle moderniseras så fick Elektroverkstaden i uppdrag att bygga ett nytt apparatskåp , installera nytt kablage till motordrifter och givare samt driftsätta anläggningen tillsammans med lokalt konsultbolag .

Rivning påbörjades vid middag på fredagen och på måndag morgon, kl. 06:00 skulle det nya vara på plats och driftsatt.
Med 3 servicetekniker på plats och en i standby så flöt arbetet på bra. Efter en lyckad driftsättning så hoppas vi vara aktuella när nästa uppgradering ska utföras hos kund.

Elektroverkstaden tackar för förtroendet.