Telefon: 0732-30 57 40
E-post: info@elektrov.se

Anpassning av frekvensomriktare

På uppdrag av sjöfartshögskolan-Linneuniverstitetet levererade vi en modifierad ABB ACS800 för industriapplikationer.

Modifieringen bestod av en anpassning av anslutningar för laborationsmiljö.