Telefon: 0732-30 57 40
E-post: info@elektrov.se

Automatik till transportband

Ölands Industriservice bygger ett hydraliskt transportband och anlitar oss för att göra automatiken.

Bandet ska ha flera operatörs-alternativ för tömning/fyllning och automatiskt kontra manuellt läge. Vi programmerar och bygger skåp med PLC, motorskydd och övriga komponenter såsom induktiva givare och fotoceller, som vi sedan monterar på plats, provkör och finjusterar.