Telefon: 0732-30 57 40
E-post: info@elektrov.se

Energibesparing CA Fastigheter

Då energin blir allt dyrare är det fler och fler som börjar få upp ögonen för vad egentligen elmotorn, pumpen eller fläkten drar i effekt. Det gäller att se långsiktigt och välja de högeffektiva produkterna som finns på marknaden. Detta tog CA Fastigheter fasta på och vi på Elektroverkstaden drog igång ett projekt med CA där vi hade som målsättning att minska deras energiförbrukning både på el- och fjärrvärmesidan.

Elektroverkstaden fick i uppdrag att, tillsammans med personal från CA, inventera samtliga cirkulationspumpar i deras fastigheter placerade i Kalmar och Borgholm. Då CA är en av de större fastighetsägarna i Kalmar tog detta en stund! Efter inventeringen gjordes en så kallad LCC (Life cycle cost) beräkning på ett dussintal pumpar. Detta resulterade i en tvåstegs-raket, där CA valde att byta ut alla sina cirkulationspumpar till värmen i ett första steg och sedan sommaren 2012 byta ut VVC-pumparna mot de nya högeffektiva som klarar det nya Erp-dirketivet som träder i kraft 1 januari 2013.

Arbetet utfördes under sommarmånaderna för att CA´s kunder – de boende i fastigheterna – skulle slippa bli drabbade av utebliven väme i rad- och vv-system.

I och med att nya högeffektiva pumpar monterades så ökades även komforten i fastigheterna. Genom att alla vinande ljud som kan uppstå i ett rörsystem under sommar-månaderna, när temostatventilerna stänger, försvann.

Vi tackar för förtroendet hos CA Fastigheter, ingen nämnd och ingen glömd, och hoppas på ett fortsatt bra sammarbete!