Telefon: 0732-30 57 40
E-post: info@elektrov.se

Lagerströms-”handbok”

Elektroverkstaden har fungerat som handledare för två elever från Sjöfartshögskolan, Linneuniversitetet i deras examensarbete.

Arbetet utmynnade i en handbok rörande lagerströmsproblematik och omfattade även mätningar med BEPPE på objekt hos vissa av våra kunder, samt analys och åtgärdsrapport av dessa mätvärden. Det arbetet är nu färdigt, vårt arbete med att åtgärda, förutse och förebygga lagerströmsproblematik fortsätter!

Här kan ni läsa ett smakprov ur handboken. För att få ett fullständigt exemplar, eller för mer information från oss, välkommen att höra av er.