Telefon: 0732-30 57 40
E-post: info@elektrov.se

Elektroverkstaden AB får i uppdrag av Kalmar kommun att renovera en gammal pumpstation som tidigare varit ansluten till reningsverket. 

Idag är tanken att detta ovidkommande vatten ska luftas i en luftningstrappa (se bild) och renas innan det sen bräddar över via en damm till Västra sjön.
Elektroverkstaden har dimensionerat nya pumpar, konstruerat och byggt ny automatik , monterat samt driftsatt stationen.

Att rena lakvatten från den gamla deponin tycker vi på Elektroverkstaden är ett bra miljöval!
Vi tackar Kalmar kommun och Gatu och parkförvaltningen för förtroendet.