Telefon: 0732-30 57 40
E-post: info@elektrov.se

Laseruppriktning

En uppriktning är alltid viktig då det inte krävs några större avvikelser innan koppling och lager tar skada.

Vi på Elektroverkstaden har lång erfarenhet av uppriktningar och använder oss av Easy Laser. På bilderna ser ni Kalmar vattenverks nya matarvattenpump och en cirk.pump till Kalmar Energis nya kraftvärmeverk i Moskogen där vi gjort uppriktningarna.