Telefon: 0732-30 57 40
E-post: info@elektrov.se

Lösning på lagerströmsproblematik

Lagerströmmar (genomslag i kullager) kan orsaka stora skador och onödiga driftstopp i alla anläggningar där en frekvensomriktare matar elmotorn.

En lösning är att sätta ett utgående filter på omriktaren(dyrt), en annan är att montera en ”strömledarring” på motoraxeln. Om det görs i samband med ett lagerbyte är det en mycket prisvärd lösning. Vi har nu i samarbete med ett större fastighetsskötsel-bolag utfört ett utvärderingsprojekt – på två elmotorer med lagerströmsproblem i likvärda anläggningar har vi gjort ett lagerbyte samt försett den ena med en ”strömledarring”.

Vi kommer alltså i praktiken få se hur effektiv ringen är, och hur väl det stämmer överens med teoretiska livslängder för kullager(Omriktardrift utan ring, allt från några månader till 2 år. Och med ring samma som vid drift utan omriktare, dvs 10-20 år(uppgifter från bla. SKF).).

Tilläggas bör att många faktorer i hela anläggningen spelar in vid lagerströms-problematik, livslängden kan vara mycket längre än två år även med omriktardrift om det är en ”bra” anläggning.