Telefon: 0732-30 57 40
E-post: info@elektrov.se

Nätpumpar värmeverk

Miljö&Teknik i Ronneby ger oss i uppdrag att uppdatera drivsystemet för sina två nätpumpar på fjärrvärmeverket.

I första steget ersätter vi för den ena driften befintlig frekvensomriktare, som är så gammal att det inte finns säker tillgång till reservdelar, med ABB’s nya modell ACS880. Vi ersätter även elmotorn med en energieffektiv IE3 motor från ABB, M3BP 355.

Vi projekterar, installerar, driftsätter och optimerar samt tar fullständig back-up av parameterinställningar.

I nästa steg kommer vi att ersätta den andra driften med ABB’s SynRM drivsystem för en optimal energibesparing. Läs gärna mer om det här: http://www.abb.com/cawp/seitp202/558d0fc11808945cc1257ceb004067c2.aspx