Telefon: 0732-30 57 40
E-post: info@elektrov.se

Pumpar till vattenverket

Att byta ut två av Kalmar Vattenverks äldre matarvattenpumpar. Detta för att öka verkningsgraden på pumparna samt minska energiförbrukningen på drivande motorer.

Pumpar från KSB valdes och matande kablar byttes till skärmade för att förbereda för en eventuell framtida omriktardrift. Motorerna riktades med Easy laser och dokument i elektronisk form tillhandahölls kund.

I december 2009 valde Kalmar Vatten AB att komplettera med en omriktare från Emotron, typ FDU på 250KW. Denna omriktare har kompletterats med ett styrskåp som är skräddarsytt för vattenverkets behov. Omriktaren har alternativ matning från ett reservkraftsaggregat för att säkerhetsställa driften. Elektroverkstaden tackar Kalmar Vatten för förtroendet.