Telefon: 0732-30 57 40
E-post: info@elektrov.se

Styrsystem Hasslö varv

Hasslö varv renoverar en båt till kustbevakningen och ber oss leverera ett styrsystem för monitorering av tanknivåer, samtlig larmhantering och kameraövervakning av maskinrummen. Man vill även enkelt kunna variera bakgrundsbelysningen för att inte störa vid nattlig drift.

Vi konstruerar systemet med ABB’s AC500 PLC samt CP635 touch-panel, levererar samt hjälper till vid driftsättningen.