Telefon: 0732-30 57 40
E-post: info@elektrov.se

Tillståndskontroll omriktare

Tillståndskontroll och service av frekvensomriktare enligt utförlig checklista, samt fullständig back up av parametrar. Det är förstås viktigt att ha kontroll på omriktarnas status för en säker drift i anläggningen, och att ha en beredskapsplan om haveri uppstår.

Här är det omriktarna på Kalmar energis värmekraftverk som kontrolleras under drift.