Telefon: 0732-30 57 40
E-post: info@elektrov.se

Uppdrag:
Uppgradering av boosteranläggning för vattenförsörjning .
Under december månad uppgraderade Elektroverkstaden en boosteranläggning för vatten.
Genom att bygga om befintliga pumpar och byta ut styrsystemet.

Vi tackar för förtroendet och hoppas det lilla samhället som förses blir nöjda med ett jämnare tryck i sitt nät.