Telefon: 0732-30 57 40
E-post: info@elektrov.se

Uppgradering av dagvattenstationer

Som vi tidigare har berättat har vi av Kalmar kommun gatu- och parkförvaltningens räkning fått i uppdrag att successivt uppgradera deras dagvattenstationer.

Vi har nu försett några stycken med nya pumpar, nytt rörgalleri samt ny automatik och GSM-larmsändare.