Telefon: 0732-30 57 40
E-post: info@elektrov.se

Elektroverkstaden AB fick i uppdrag att uppgradera en tryckstegringsstation åt Kalmar Vatten . 

Elektroverkstaden har tillsammans med SSE, Triator och Pronecta uppgraderat en tryckstegringsstation åt Kalmar vatten.
Stationen förser bland annat boende i Bjursnäs och Ekenäs med dricksvatten .

Elektroverkstaden med vår servicetekniker Karl har varit med ifrån planering till utförande och driftsättning.

Vi tackar Kalmar vatten för förtroendet och hoppas vårt kommunalråd Johan Person blir nöjd med ett jämt och fint tryck i sin kran.