Telefon: 0732-30 57 40
E-post: info@elektrov.se

Torbjörn, Mikael och Peter.

Bröderna har drivit lantbruk sedan år 2000.
De byggde nuvarande ladugård år 2007 för 120 mjölkkor.

Ganska snart byggdes ladugården till, så förnärvarande ryms det 180 mjölkande + undjur och sinkor.

2007 när man byggde så levererade vi på Elektroverkstaden (dåvarande Lindströms Elverkstad)
mjölkgropen av fabrikat GEA (då Westfalia-Surge).

Bröderna Nilsson bedriver ”Ekologisk mjölkproduktion”
De driver också en ”maskinstation” som motsvara ca. 15-20% av omslutningen.

Företaget har totalt 5 anställda.

2013 började man titta på ett robotalternativ istället och man fastnade direkt för
GEA:s Mione-system. Bröderna pekar på 2 saker som avgjorde till GEA:s fördel.

  1. Absolut det mest flexibla system som finns.
  2. Tryggheten med Elektroverkstaden som leverantör och servicepartner.