Telefon: 0732-30 57 40
E-post: info@elektrov.se

Torbjörn Danielsson

På Östergården utanför Färjestaden på Öland bedriver Torbjörn Danielsson sin mjölkproduktion tillsammans med sambon Sandra Gustavsson. 

Gården har ca 190 mjölkande kor. LE-Lantbruk och Elektroverkstaden har varit med och projekterat, levererat och installerat ett mjölkstall av typ GEA ”posiswing” med swingoversystem. Storleken är 20/40 d.v.s. 20 mjölkplatser på varje sida. I leveransen ingick även kyltank och förkylningssystem. Vi har även levererat och installerat det nya kraftfodersystemet med stationer och foderintag.